LOGIN JOIN

협회소식

협회소식

공지사항

Total : 43

공지사항 리스트
번호 제목 작성일 조회수
13 2월 행사 안내 2024.02.01 2024.02.01 129
12 2024년 1월 행사 안내 2024.01.02 2024.01.02 139
11 12월 행사 안내 2023.12.01 2023.12.01 108
10 11월 행사일정표 2023.11.01 2023.11.01 77
9 10월 행사 안내 2023.09.01 2023.09.01 209
8 7월행사 안내 2023.07.04 2023.07.04 187
7 6월 행사안내 2023.06.01 2023.06.01 163
6 5월 행사 안내 2023.05.04 2023.05.04 179
5 3월 행사 일정표 2023.03.08 2023.03.08 200
4 2월 행사 일정표 2023.02.01 2023.02.01 254
3 1월 행사 일정표 2023.01.04 2023.01.04 258
2 12월 경북옥외광고협회 행사일정 2022.12.07 2022.12.07 309
1 2022 경상북도옥외광고업 종사자 도 통합교육 (4기) 안내 2022.11.15 2022.11.15 343